VOLVO V90 II Kombi (235, 236)

Modell Baujahr kW PS Hubraum Zylinder Motorcodes
B4 Mild-Hybrid 03.20- 145 197 1969 cm3 4 B 420 T6
B5 Mild-Hybrid 03.20- 184 250 1969 cm3 4 B 420 T2
B5 Mild-Hybrid AWD 03.20- 184 250 1969 cm3 4 B 420 T2
B5 Mild-Hybrid 03.20- 196 267 1969 cm3 4
B6 Mild-Hybrid AWD 03.20- 220 299 1969 cm3 4 B 420 T
B6 Mild-Hybrid AWD 03.20- 256 348 1969 cm3 4 B 420 T
T4 10.17- 140 190 1969 cm3 4 B 4204 T31
T4 Polestar 06.19- 155 211 1969 cm3 4 B 4204 T31
T5 10.17- 184 250 1969 cm3 4 B 4204 T26
T5 AWD 10.17- 184 250 1969 cm3 4 B 4204 T26
T5 Polestar 06.19- 186 253 1969 cm3 4 B 4204 T26
T5 Polestar AWD 10.17- 186 253 1969 cm3 4 B 4204 T26
T5 AWD 03.16-12.18 187 254 1969 cm3 4 B 4204 T23
T5 03.16- 187 254 1969 cm3 4 B 4204 T23
T6 AWD 10.17- 228 310 1969 cm3 4 B 4204 T29
T6 Plug-In Hybrid AWD 04.21- 186 253 1969 cm3 4 B 4204 T46, B 4204 T52
T6 AWD 03.16- 235 320 1969 cm3 4 B 4204 T27
T6 Polestar AWD 10.17- 240 326 1969 cm3 4 B 4204 T29
T6 Polestar AWD 10.16-12.17 246 335 1969 cm3 4 B 4204 T27
T6 Plug-in-Hybrid AWD 06.20- 250 340 1969 cm3 4 B 4204 T46
T8 Hybrid AWD 04.18- 223 303 1969 cm3 4 B 4204 T34
T8 Plug-in Hybrid AWD 05.22- 228 310 1969 cm3 4 B 4204 T56
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 05.18- 233 317 1969 cm3 4 B 4204 T34
T8 Plug-in-Hybrid AWD 03.16-12.18 235 320 1969 cm3 4 B 4204 T35
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 03.16- 246 335 1969 cm3 4 B 4204 T35
T8 Plug-in-Hybrid AWD 06.20- 287 390 1969 cm3 4 B 4204 T34
T8 Plug-in Hybrid AWD 05.22- 335 456 1969 cm3 4 B 4204 T56
D3 03.16-08.18 110 150 1969 cm3 4 D 4204 T9, D 4204 T16
D3 AWD 03.16- 110 150 1969 cm3 4 D 4204 T4
D4 09.18- 120 163 1969 cm3 4 D 4204 T7
D4 AWD 09.18- 120 163 1969 cm3 4 D 4204 T7
D4 03.16- 140 190 1969 cm3 4 D 4204 T14
D4 AWD 03.16- 140 190 1969 cm3 4 D 4204 T14
B4 Mild-Hybrid 10.20- 145 197 1969 cm3 4 D 4204 T8
B4 Mild-Hybrid AWD 10.20- 145 197 1969 cm3 4 D 420 T8
D4 Polestar 10.16- 147 200 1969 cm3 4 D 4204 T14
Polestar AWD 10.16- 147 200 1969 cm3 4 D 4204 T14
D5 AWD 03.16- 173 235 1969 cm3 4 D 4204 T23
D5 Mild Hybrid AWD 12.20- 173 235 1969 cm3 4 D 420 T2
Polestar AWD 10.16- 176 239 1969 cm3 4 D 4204 T23